Integratív Hipnózis Egyesület

Integrative Hypnosis Association

Az Integratív Hipnózis Egyesület célja a hipnózis bármely területét alkalmazó szakemberek, valamint a hipnózis-kutatásban és a hipnózisterápiás alkalmazásban mûködõ szakemberek tömörítése, képviselete,alap- és továbbképzése, érdekeik védelme, szakmai igényeik képviselete, a hipnózis szakmai hitelének védelme, rangjának képviselete mind a társszakmák, mind a széles közvélemény elõtt.

TagságTanfolyamok

Csapatunk

Attila Kun

Attila Kun

Elnök

Kallós Ibolya

Kallós Ibolya

Alelnök

Térmeg Márta

Térmeg Márta

Alelnök

Noémi Rozman

Noémi Rozman

Titkár

Bemutatkozunk

 

Az Egyesület megalapításának éve: 2013
 
Az Egyesület mûködési területe: Magyarország
 
Az Egyesület önálló jogi személyként saját alapszabállyal, szervezettel, képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkezik.
 
Az Egyesület Magyarország területén mûködik, a magyar törvényeknek megfelelõen, minden itt nem szabályozott kérdésben ezek az irányadók.
 
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.
Az Egyesület gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fõ tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében dönt pénzeszközei felhasználásáról. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt kizárólag az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.
 
Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz is kötheti. A pályázat nem lehet színlelt, azaz nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbõl az állapítható meg, hogy a pályázatnak elõre meghatározott nyertese van.
 
Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat. Az egyesületi célok hatékony megvalósítása érdekében fõ- és mellékállású alkalmazottat foglalkoztathat, megbízási szerzõdéseket köthet.

Hogyan tudunk segíteni?

Tanácsadás

Szervezés

U

Továbbképzés

Együttműködés

Mi az Integratív Hipnózis Egyesület célja?

Az Egyesület céljai, alapfeladatai, tevékenysége:

1. A hipnózis bármely területét alkalmazó szakemberek, valamint a hipnóziskutatásban és a hipnózis terápiás alkalmazásában mûködõ szakemberek tömörítése, képviselete, alap- és továbbképzése, érdekeik védelme, szakmai igényeik képviselete, a hipnózis szakmai hitelének védelme, rangjának képviselete mind a társszakmák, mind a széles közvélemény elõtt.

2. Az egyesület tevékenysége: – biztosítani a hipnózissal és hipnoterápiával foglalkozó szakemberek szakmai képzését, illetve továbbképzését, valamint megfogalmazni az ezen szakemberektõl elvárt szakmai követelményeket,
integrativ hipnozis
– ösztönözni a hipnózissal és hipnoterápiával kapcsolatos tudományos tevékenységet, szakmai megbeszéléseket, kutatásokat, publikációkat és elõsegíteni, hogy ezek mind magasabb színvonalat érjenek el,
 
– elõadásokat tartani minden hipnózis és hipnoterápiás módszerrõl, a Gil Boyne Boynian Transforming Therapy, Dave Elman, Milton Erickson, William Kroger, Fritz Perls Gestalt, Ormond McGill, és más hipnoterápiás, Neuro-Linguistic Programming (NLP), Remote viewing, Carl Jung, Sigmund Freud, Edith Fiore, William J. Baldwin, Elisabeth-Kübler Ross transzcendense és transzperszonális, terápiás módszereket/technikákat ismertetni, bemutatni, oktatni képzéseket tartani,
 
– nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeket szervezni,
 
– követni a hipnózissal és hipnoterápiával kapcsolatos hazai, illetve külföldi eredményeket, azokat szakmai körökben terjeszteni, oktatni, képzéseket szervezni,
 
– hipnoterapeutákat és a hipnózist saját szakterületünkön alkalmazó szakembereket képezni,
 
– a hipnózis módszer alkalmazásával egészségmegõrzõ, betegségmegelõzõ, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet végezni, valamint tanácsokat adni és információt nyújtani,
– a hipnóziskutatáshoz, illetve hipnoterápiás alkalmazásához kapcsolódó más terápiás szakmákkal és tudományágakkal együttmûködést kialakítani,
 
– ápolni a nemzetközi szakmai kapcsolatokat, különös tekintettel a következõkre: American Council of Hypnotist Examiners (ACHE), International Medical and Dental Hypnotherapy Association (IMDHA), National Guild of Hypnotists (NGH), valamint az International Hypnosis and Hypnotherapy Academy (IHHA). Az Egyesület elõsegíti, hogy tagjai külföldi továbbképzéseken vegyenek részt, illetve külföldi kollégákat fogadjanak.
 
– kapcsolatot létesíteni mindazon állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elõsegítik a célok megvalósulását,
 
– az Egyesület mûködéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket biztosítani.
 
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak kiegészítõ jelleggel végezhet.
 
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységei a következõk: szolgáltatási díj ellenében végzett hipnózis és hipnoterápiai képzési-, oktatási tevékenység, továbbá a hipnózissal és hipnoterápiás módszerrel végzett egészségmegõrzõ, betegségmegelõzõ, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
IHE

Gyakran ismételt kérdések

Mi az egyesület célja?

A hipnózis területén dolgozó szakemberek összefogása, képviselete, képzése és a hipnózis szakmai hitelének védelme.

Milyen tevékenységeket végez az egyesület?

Képzés, továbbképzés, előadások, rendezvények szervezése, szakmai kapcsolatok ápolása, egészségügyi tevékenység.

Milyen képzést és továbbképzést biztosít az egyesület?

Szakmai képzést és továbbképzést a hipnózissal és hipnoterápiával foglalkozó szakembereknek.

Milyen előadásokat tart az egyesület?

Előadásokat tart különböző terápiás módszerekről és technikákról.

Milyen rendezvényeket szervez az egyesület?

Hazai és nemzetközi rendezvényeket szervez.

Kapcsolataink

Kapcsolat

Adatvédelmi hozzájárulás