IHE Etikai Kódex

Integratív Hipnózis Egyesület

Az etikai kódex biztosít egy közös értékrendet, amelyre a tagok szakmai és tudományos munkájukat tudják építeni, és biztosítja a hipnózis szakma magas szintû fenntartását, oktatását és integrálódását a magyarországi komplementer terapeuták, mint tagok és nem tagok részére egyaránt

Alapító okirat letöltéseTanfolyam

Ismertetés

Az etikai kódex biztosít egy közös értékrendet, amelyre a tagok szakmai és tudományos munkájukat tudják építeni, és biztosítja a hipnózis szakma magas szintû fenntartását, oktatását és integrálódását a magyarországi komplementer terapeuták, mint tagok és nem tagok részére egyaránt. Az etikai kódex célja, hogy biztosítja az általános hipnózis és hipnoterápiai elveket tagjainak számára, a felmerülõ legtöbb helyzetben. Ennek az elsõdleges célja a jóléte és védelme az egyéneknek és csoportoknak, akikkel az IHE tagjai dolgoznak. Az IHE tagok törekszenek a lehetõ legmagasabb szakmai és magatartási normákra, tiszteletben tartják és védik az emberi és polgári jogokat. Nem vesznek részt semmilyen jellegû tisztességtelen diszkriminatív viselkedésben, tevékenységben.

Szakképzettség

A tagok törekszenek arra, hogy fenntartsák a legmagasabb szintû kompetenciát a munkájukban. A tagok kizárólagosan csak azokat a szolgáltatásokat és csak azokat a technikákat alkalmazzák, amelyekre oktatási, képzési és gyakorlati minõsítésük van. Fenntartják az állandó szakmai és tudományos ismeretszerzést, és rendelkeznek a legújabb információkkal, melyek a hipnózissal és hipnoterápiával kapcsolatosak, és felismerik, hogy szükség van a folyamatos továbbképzésre.

Becsületesség

A tagok gondoskodnak a megfelelõ konzultációról, ajánlásaikat mindig a kliens legjobb érdekében teszik, melyek magába foglalják a szerzõdéses kötelezettségeiket, és a hatályos törvényeket figyelembe véve születnek. Amikor szükséges, a tagok szakmailag megfelelõen kommunikálnak egymással és más szakemberrel annak érdekében, hogy az ügyfél érdekét szolgálják.

Konzultációk és referenciák

A tagok gondoskodnak a megfelelõ konzultációról, ajánlásaikat mindig a kliens legjobb érdekében teszik, melyek magába foglalják a szerzõdéses kötelezettségeiket, és a hatályos törvényeket figyelembe véve születnek. Amikor szükséges, a tagok szakmailag megfelelõen kommunikálnak egymással és más szakemberrel annak érdekében, hogy az ügyfél érdekét szolgálják.

Tagsági díjak és pénzügyi szabályok

Az IHE tagsági díj megszabása összhangban van a helyi a törvényekkel. Amilyen gyorsan csak lehetséges, az IHE tag létrehozza a szakmai kapcsolatot és a szolgáltatásának az árát az ügyfele között, és próbál megállapodásra jutni a meghatározott kezelési díjban és a számlázási szabályokban. A tagok nem tüntetik fel hamisan szolgáltatásaik díját.

Tájékoztatáson alapuló jóváhagyási egyezmény

 
A tagok már az ügyféllel való kapcsolat elején megvitatják a felmerülõ problémáinak kérdéseit, mint a kezelés folyamatát és a javulásának várható útját, beleértve a díjakat és a titoktartást. A tagok megfelelõ tájékoztatást, információt biztosítanak kliensüknek szakmailag érthetõ nyelvet alkalmazva a hipnózissal/hipnoterápiás kezeléssel kapcsolatos eljárásokról.
 

Titoktartás fenntartása

 
A tagoknak elsõrendû kötelességük, hogy megfelelõ óvintézkedéseket tegyenek, és tiszteletben tartsák a klienseik bizalmas dolgait, akikkel dolgoznak, és tudják, hogy a kliens által feltárt bizalmas információk mind intézményi szabályokban, mind szakmai, hivatalos vagy tudományos kapcsolatokban törvény által védettek.
 

Hivatalosan megszüntetni, befejezni a szakmai kapcsolatot

 
Az IHE tagok nem hagyják el ügyfelüket. A terapeuta felmondhatja a klienssel való kapcsolatot, ha eléggé egyértelmû lesz, hogy az ügyfelének már a továbbiakban nincs szüksége a szolgáltatására, és további terápiából haszna nincs, vagy esetleg kliense állapotára negatívan hatna a folytatás.
 

Ösztöndíj

 
A GIL BOYNE ösztöndíjat megpályázhatják új jelentkezõk, melyek közül kettõ sikeres pályázó fél áron vehet részt a (BH) Bázis kurzuson.